زنده شدن پس از مرگ یک موتور سوار +عکس

مرد موتور سوار بعد از بارها ایست قلبی و شکستن جمجمه دوباره به زندگی بازگشت ، واقعه ای که تکرار چندین باره زندگی پس از مرگ برایش بود.

بازگشت مرد موتور سوار انگلیسی به زندگی وزنده شدن پس از مرگ

پاره شدن شریان های اصلی قلب، شکستن جمجمه، شکستن استخوان های پشت و بازوی راست و آسیب های جدی عصبی از جمله صدماتی است که بازگشت چندین باره به زندگی پس از مرگ را به یک مرد موتور سوار انگلیسی نسبت داده است.

000

زندگی پس از مرگ و ایست قلبی

ماجرای مردی که بعد از ۲۸ بار مصدومیت و مرگ به زندگی بازگشت

یک موتورسوار انگلیسی پس از اینکه بارها تصادف شدید داشته و در جریان آخرین تصادفش چندین بار با خطر مرگ مواجه شده است با تلاش پزشکان هنوز به زندگی خود ادامه می دهد. جالب اینجاست که سایت های گوناگون اینترنتی، خبر آخرین عمل جراحی وی را با عنوان «زندگی پس از ۲۸ بار مرگ» منتشر کرده اند.

پاره شدن شریان های اصلی قلب، شکستن جمجمه، شکستن استخوان های پشت و بازوی راست و آسیب های جدی عصبی از جمله صدماتی است که به استیو نیکسون ۴۴ساله در جریان تصادف اخیرش وارد شده است. وی در راه بیمارستان ۵بار احیای قلبی شده و در بیمارستان نیز پس از ۲۳بار ایست قلبی، از طرف تیم پزشکی احیای قلبی شده و به زندگی برگشته است. پزشکان تاکنون عمل های گوناگونی روی قلب وی انجام داده اند.

زنده شدن مردی پس از ۲۸ بار مرگ