زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

زندگی عجیب در میان گوزن ها

زندگی عجیب : «جوئل سانتوس» عکاسی است که سپتامبر امسال هزار کیلومتر به سمت شمال مغولستان حرک کرد تا خانواده “گانبا” را از نزدیک ببیند.این عکاس با ۳ روز اسب سواری خود را به محل زندگی این خانواده رساند.چادرهای این خانواده در نزدیکی کوه های آلتای-مغولستان- و در جنگلهای سفید پوش برفی برپا شده و وجود گله گوزن و همچنین با استفاده از شیر و پنیر آنها تغذیه می کنند و روزگار می گذرانند.

تصاویر زندگی عجیب خانواده مغول

Welcome to the family of Mongolian herders 01 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

تصاویر زندگی عجیب

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

گوزن های سفید

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

زندگی کردن عجیب

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

خانواده عجیب

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

زندگی در کوهستان

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 زندگی عجیب خانواده مغول و سواری گرفتن از گوزن ها + تصاویر

 


حتما بخوانید :  تبدیل پسر به دختر با آرایش و عمل زیبایی عجیب + عکس