زن چاق قاتل که با نشستن روی شوهر لاغر خود او را کشت + عکس

زن چاق قاتل

میا لندینگهام زن ۱۴۰ کیلویی که پس از جر و بحث با شوهر ۵۵ کیلویی خود، روی او نشست و او را له کرد و به قتل رساند. دادگاه مجازات او را سه سال تحت نظر بودن و ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی تعیین کرد!

عکس زن چاق قاتل

00 42 زن چاق قاتل که با نشستن روی شوهر لاغر خود او را کشت + عکس