زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

عکس زیباترین دوچرخه های جهان

زیباترین دوچرخه : «لوییز هیرینک» ساعت ها روی دو پل در هانوی انتظار کشیده تا فروشندگان از زیر آن عبور کنند و از زیبایی، تقارن و هنر فروشندگان خیابانی بدون اینکه آن ها بدانند عکاسی کند. تصور کنید هر روز ۴ صبح از خواب بیدار شوید، دوچرخه را با سبزیجات و میوه تا جایی که امکان دارد پر کنید و هرروز کیلومترها با یک دوچرخه سنگین بروید، بدون اینکه بدانید تا چه اندازه روز را زیبا می کنید. اغلب زنان مهاجر به شهر می آیند و سعی می کنند کمی پول به دست آورند. آن ها مجبورند خیلی سخت کار کنند و پول کمی به دست آورند و در شرایط نه چندان مطلوب کار کنند. لوییز این تصاویر زیبا را در کتابی منتشر کرده است.

زیباترین دوچرخه

523130 784 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

عکس بهترین دوچرخه جهان

523131 994 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

بهترین دوچرخه ایران

523132 153 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

گرانترین دوچرخه در ایران

523133 227 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

بهترین دوچرخه های موجود در جهان

523134 915 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

بهترین دوچرخه ها

523135 997 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

بهترین دوچرخه

523141 257 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

523142 867 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

523143 371 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

523144 577 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

523145 179 زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا

زیباترین دوچرخه های جهان – عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا


حتما بخوانید :  مردان خوش تیپ و خوش اندام جهان + 120 عکس از پسران جذاب و خوش تیپ