ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمان

عکس ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی : هیات منصفه دادگاهی در نیویورک علیه بنیاد علوی رای داده و به این ترتیب راه را برای مصادره اموال آن هموار کرده است. بنیاد علوی مالکیت ساختمانی ۳۶ طبقه در خیابان پنجم منطقه منتهن نیویورک به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را در اختیار دارد.

1977340 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977334 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977335 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977337 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977336 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977338 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977339 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977341 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977342 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977343 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

1977344 ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمانساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک


حتما بخوانید :  پیتزا در شب یلدا با طعم هندوانه درست کنید + طرز تهیه و فیلم