ساختمان بنیاد علوی در آمریکا و در نیویورک + تصاویر و قیمت ساختمان

عکس ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی : هیات منصفه دادگاهی در نیویورک علیه بنیاد علوی رای داده و به این ترتیب راه را برای مصادره اموال آن هموار کرده است. بنیاد علوی مالکیت ساختمانی ۳۶ طبقه در خیابان پنجم منطقه منتهن نیویورک به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را در اختیار دارد.

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک

ساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورکساختمان بنیاد علوی در منهتن نیویورک


حتما بخوانید :  افتتاح خط توليد 5 دستاورد دفاعي + تصاویر و سلاح های جدید