ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیات

ساخت مبلمان از قطعات هواپیما

ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی : کسانی که به هواپیما، پرواز و خلبانی علاقه وافری دارند، شاید برایشان جالب باشد، در خانه یا محل کار خود از مبلمانی استفاده کنند که بیانگر اشتیاقشان است.به طور مثال، تصور کنید میز کنفرانس شما در اداره، از ملخ یک بوئینگ ۷۴۷ جامبو جت تهیه شده باشد. یا میز تحریرتان در خانه، بال هواپیما باشد. این ها ایده هایی است که برخی از طراحان مبلمان خانگی و اداری از آن برای تولید و عرضه ی وسایل خاص و منحصر به فرد بهره گرفته اند. حتی از موتور جت برای طراحی حمام و دوش استفاده شده است.

5971a6a2ef55d 700 png 1 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیات

اگر کنجکاو هستید تا در این رابطه بیشتر بدانید، توصیه می کنیم مجموعه تصاویری که در ادامه درج شده را مشاهده کنید. با روزیاتو همراه باشید.

2 52 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتبوئینگ ۷۳۷

3 50 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتبال هواپیما

4 46 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتبوئینگ ۷۴۷ جامبو جت

5 47 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتملخ هواپیما

6 35 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتکلاهک موتور A 747

7 118 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتموتور جت به عنوان دوش حمام

8 34 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتمیز کار از بدنه هواپیما

9 31 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتپروانه تیتانیومی موتور جت به عنوان آینه

10 28 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتمیز کار با بال هواپیما

11 31 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتموتور جت به عنوان پنکه سقفی

12 26 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتمبلمان با بدنه هواپیما

13 22 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتمیز کار با بال هواپیما

14 22 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتدر فرود جلویی Kc-97 به عنوان سینک دستشویی

16 19 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتلامپ ساخته شده از اگزوز Bae 146

17 16 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتصندلی ساخته شده از بدنه هواپیمای قدیمی

18 14 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتمیز کار ساخته شده از کلاهک Cfm56 از ADc8

19 12 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیاتکابینت ساخته شده از در هواپیمای قدیمی

20 11 ساخت مبلمان از قطعات دور ریختنی هواپیماها + تصاویر و جزئیات

تخت ساخته شده از قطعات جامبو ۷۴۷