میهن هاست
صفحه اصلی عکس ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های...

ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

ساخت مجسمه های شگفت انگیز با استفاده از کتاب های قدیمی

ساخت مجسمه با کتاب : ژاکلین لی راش هنرمند خلاق بیش از هفده سال است که انواع کتاب ها را به شکل مجسمه هایی زیبا و شگفت انگیز درآورده است. او معتقد است که با این کار به کتاب های قدیمی و کهنه زندگی جدیدی می بخشد و باعث می شود که هر کتاب داستان جدیدی را بازگو کند.

عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 1 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

ساخت مجسمه با کتاب های قدیمی و کهنه و دور ریختنی

sculptures book 2 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

مجسمه سازی با کتاب

sculptures book 3 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

عکس مجسمه کتابی

sculptures book 4 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

آموزش درست کردن مجسمه با کتاب

sculptures book 5 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

مجسمه جالب با کتاب کهنه

sculptures book 6 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

روش ساخت مجسمه با انواع کتاب

sculptures book 7 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 8 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 9 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 10 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 11 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 12 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 13 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 14 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 15 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 16 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

 

sculptures book 18 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه

sculptures book 19 ساخت مجسمه با کتاب + عکس مجسمه های جالب از کتاب های قدیمی و کهنه


حتما بخوانید :  جالبترین گوسفند و تصاویر گوسفندهای زیبا و جالبی که تا کنون ندیده اید