سالگرد امام خمینی ۹۶ + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد

بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) عصر یکشنبه چهاردهم خرداد با سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر انقلاب در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

عکس های مراسم ارتحال امام خمینی ۹۶

13960314001109636322080685870635 50813 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080714777139 76444 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080722433136 16457 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080731652012 27780 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080744308187 39966 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080750714456 43872 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080758683338 41868 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080766964704 71800 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080774152001 16028 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080782902975 57748 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080790714641 84061 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080799777141 74239 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080809777085 87295 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080817433385 48457 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001109636322080826027128 11505 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001112636322087489950288 35180 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119685337111 68413 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119712524673 64635 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119721275084 55981 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119731274843 27770 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119740962343 51883 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119750024854 64490 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119760651761 10472 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119769712324 14344 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119779243581 28117 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119787681236 68809 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119796274994 16783 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119805493645 75755 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119814556325 70695 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119823774929 94425 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119832056290 71836 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119841431270 13365 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119850181255 88370 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119859246749 49060 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119867368839 30535 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119876431324 94100 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119884556315 61352 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119892994451 92850 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119901587630 89404 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119910806480 56435 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119920494027 67595 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119929401976 16179 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001160636322119936743972 62355 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122832063297 79002 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122840657983 58371 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122849563431 67727 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122859407076 63315 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122869094592 48210 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122879875865 79302 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122889407158 10774 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122899719679 98696 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122909875931 34189 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122918000953 62730 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122928626834 38091 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122938782246 31197 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122948157221 20079 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122956753239 95604 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122965657842 76787 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122977063602 25189 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122986439965 75019 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322122996907401 85664 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123006751174 44683 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123016907447 33864 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123026438822 66735 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123036594983 35446 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123045970009 80994 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123054877379 22349 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123064095046 22956 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123073938834 43515 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123083470087 69163 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001171636322123093313819 21925 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147708527947 55387 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147723527954 90510 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147727434143 58789 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147732590475 93499 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147738059245 13413 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147742903083 45526 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147750872872 43749 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147759778023 79710 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147766965596 66866 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147773371820 63631 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147780403161 99466 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147791184387 78050 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147800715748 35432 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147809778212 25748 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147818684435 57433 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147828529494 56719 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147836496956 18590 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147845872080 82304 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147855247008 64760 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147861497133 12523 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147869778412 90965 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147877590903 47886 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147886184697 18145 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147894153338 96865 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147901340850 62847 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147909310121 44317 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147916653501 82153 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147924624269 75320 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147932278447 68667 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001236636322147939153802 82155 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد 13960314001248636322152309634072 46157 PhotoT سالگرد امام خمینی 96 + تصاویر و حاشیه های بیست و هشتمین سالگرد


حتما بخوانید :  تصادف اتوبوس در خیابان مطهری + عکس و جزئیات حادثه