ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی + تصاویر و حاشیه ها

نشست مناطق شهر تهران در ستاد زنان روحانی

ستاد زنان روحانی : عصر امروز (۵ اردیبهشت ماه) نشست مناطق شهر تهران در ستاد زنان روحانی با حضور فائزه هاشمی برگزار شد.

تصاویر زنان حامی روحانی