سرقت از دستگاه خودپرداز با منفجر کردن با کپسول گاز + عکس

انفجار یک دستگاه خودپرداز با گپسول گاز

سرقت دستگاه خودپرداز : سارقانی با استفاده از یک کپسول گاز توانستند یک دستگاه خودپرداز را منفجر کنند و پولهای آن را به سرقت ببرند.

سرقت از دستگاه خودپرداز

در شمال غرب مسکو ،سارقی با انفجار یک دستگاه خودپرداز ،پولهای آن را به سرقت برد.

از روسبالت، پلیس مسکو اعلام کرد،این حادثه بامداد امروز در ساعت ۴ صبح به وقت محلی رخ داده است و سارق با قرار دادن کپسول گاز در نزدیکی دستگاه خود پرداز ،پس از انفجار آن پول های دستگاه را به سرقت برده است.

این دستگاه خودپرداز متعلق به«روس یورو بانک» بوده و پلیس در جستجوی این سارق است.

خودپرداز