سرقت کیف پریناز ایزدیار با حمله سارقان موتور سوار + جزئیات

حمله سارقان موتور سوار به پریناز ایزدیار در فرمانیه

سرقت کیف پریناز ایزدیار : پریناز ایزدیار برای سوار کردن یکی از دوستانش مقابل باشگاه فرمانیه بعد از اتمام مراسم عروسی داخل خودروی خود نشسته بود که مورد حمله ۲ دزد موتور سوار قرار گرفت.

سرقت کیف پریناز ایزدیار از داخل ماشینش

این بازیگر زن معروف که پریناز ایزدیار نام دارد چندی پیش در خیابان فرماینه مورد حمله ۲ دزد موتورسوار شده بود.

پریناز ایزدیار پس از قاپیده شدن کیفش که مدارک شناسایی و … داخل آن بود به پلیس گفت:دوستم در باشگاه فرماینه عروسی بود که من آخر شب دنبال او آمده بودم که این اتفاق افتاد.

D9BED8B1DB8CD986D8A7D8B2 D8A7DB8CD8B2D8AFDB8CD8A7D8B1 سرقت کیف پریناز ایزدیار با حمله سارقان موتور سوار + جزئیات

حمله زشت ۲ جوان سارق به پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار افزود:برای رسیدن به باشگاه شیشه سمت راست را پایین داده بودم تا آدرس بپرسم و فراموش کرده بودم که شیشه را بالا بکشم. طبق عادت کیفم روی صندلی جلو بود که به باشگاه فرمانیه رسیدم.

پریناز ایزدیار ادامه داد:منتظر نشسته بودم که دیدم یک نفر از پشت به ماشین نزیک می شود فکر کردم دوستم است چون تاریک بود و دقتم را پایین آورده بود. در یک لحظه جوانی از شیشه تا کمر خود را داخل خودرو کرد کیفم را قاپید. کیف را گرفتم ولی آن جوان یک مشت به من زد و کیف را با خودش برد.

حتما بخوانید :  ترافیک در مرز مهران و معطل شدن زائران اربعین 95 + تصاویر

پریناز ایزدیار در حالی که ترسیده بود، گفت:دزدها دو نفر بودن فردی که کیفم را دزدید کمی آن طرفتر سوار ترک یک موتورسوار شد و خیابان یک طرفه را با سرعت طی کردند.

چندی پیش دزدان کیف پریناز ایزدیار – بازیگر زن – بازداشت شدند، اما به گفته خود وی نه از کیف خبری شد و نه از مدارک که داخل کیف بود.

سرقت کیف پریناز ایزدیار با حمله سارقان موتور سوار + جزئیات


حتما بخوانید :  تصادف شبنم فرشادجو با اتوبوس و تصویر او در اینستاگرام + عکس