سقوط تابلو تبلیغاتی لاهیجان باعث مرگ یک نفر شد + تصاویر حادثه

سقوط تابلوهای تبلیغاتی موجب مرگ یک تن در لاهیجان شد+تصاویر

سقوط تابلو تبلیغاتی لاهیجان : فروریختن تابلوهای تبلیغاتی و دیوار بلوکی بر روی دو خودرو پارک شده در لاهیجان سبب مرگ یک تن شد

سقوط تابلوهای تبلیغاتی موجب مرگ یک تن در لاهیجان شد+تصاویر

امروز تابلوهای تبلیغاتی و دیوار بلوکی ورزشگاه تختی لاهیجان بر روی دو خودرو پارک شده فرو ریخت.

بنابراین گزارش این حادثه موجب مصدومیت شدید مردی مسن شد که متاسفانه عملیات احیای قلبی نیز برای این همشهری جوابگو نبود و مصدوم فوت کرد.

4حادثه سقوط تابلو تبلیغاتی در لاهیجان

5تصاویر سقوط تابلو تبلیغاتی در لاهیجان

6سقوط تابلو تبلیغاتی لاهیجان باعث مرگ یک نفر شد + تصاویر حادثه