جزئیات حادثه سقوط درخت روی عزاداران در بهشهر

سقوط درخت روی عزاداران

عکس حادثه خونین سقوط درخت روی عزاداران

سقوط درخت همراه سیم برق بر روی عزاداران حسینی در شهرستان بهشهر واقع در شرق مازندران یک کشته و ۱۱ زخمی بر جا گذاشت.

سقوط درخت روی عزاداران

سقوط درخت روی عزاداران

حادثه سقوط درخت روی عزاداران

حادثه سقوط درخت روی عزاداران