جزئیات حادثه سقوط درخت روی عزاداران در بهشهر

سقوط درخت روی عزاداران

عکس حادثه خونین سقوط درخت روی عزاداران

سقوط درخت همراه سیم برق بر روی عزاداران حسینی در شهرستان بهشهر واقع در شرق مازندران یک کشته و ۱۱ زخمی بر جا گذاشت.

95 07 321 جزئیات حادثه سقوط درخت روی عزاداران در بهشهر

سقوط درخت روی عزاداران

95 07 322 جزئیات حادثه سقوط درخت روی عزاداران در بهشهر

حادثه سقوط درخت روی عزاداران