سقوط هواپیما در منتطقه مسکونی کالیفرنیای آمریکا + تصاویر و جزئیات

عکس سقوط یک هواپیما روی منازل مسکونی در کالیفرنیا

سقوط هواپیما در منتطقه مسکونی : سقوط یک هواپیمای سبک روی منازل مسکونی در کالیفرنیای جنوبی، دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

عکس های سقوط هواپیما در منطقه مسکونی در امریکا