سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس

سلاح زیر آبی در جنگ جهانی

این زیردریایی شکاری یکی از ارکان اصلی ارتش نازی محسوب می‌شد و در جنگ جهانی دوم کاربردهای فراوان داشت. بین تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۳ تا ۹ اکتبر ۱۹۴۴ و همچنین۱۰ اکتبر ۱۹۴۴ تا ۸ مه ۱۹۴۵ این زیردریایی به صورت رسمی در عملیات‌های نظامی ارتش آلمان به کار گرفته شد.
زیردریایی U-۹۹۵ برای ارتش نازی آلمان ساخته شده بود. پروژه ساخت این زیردریایی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۴۲ آغاز شد و سپتامبر ۱۹۴۳ نیز به صورت رسمی مورد استفاده قرار گرفت.این زیردریایی شکاری یکی از ارکان اصلی ارتش نازی محسوب می‌شد و در جنگ جهانی دوم کاربردهای فراوان داشت. بین تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۳ تا ۹ اکتبر ۱۹۴۴ و همچنین۱۰ اکتبر ۱۹۴۴ تا ۸ مه ۱۹۴۵ این زیردریایی به صورت رسمی در عملیات‌های نظامی ارتش آلمان به کار گرفته شد.

 

این زیردریایی روی سطح آب با حداکثر سرعت ۱۷.۷ گره دریایی معادل ۳۲.۸ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرد و زمانی که به زیر آب می‌رسد حداکثر سرعت آن به ۷.۶ گره دریایی معادل ۱۴.۱ کیلومتر بر ساعت می‌رسید. این قایق بزرگ زمانی که به زیر آب می‌رفت، می‌توانست تا مسافعت ۱۵۰ کیلومتر در این موقعیت باقی بماند و در روی آب نیز توان آن با هر بار سوخت‌گیری ۱۵۷۰۰ کیلومتر بود.

حتما بخوانید :  عکس قدیمی بوشهر ( تصاویر کمتر دیده شده بوشهر در دهه 1350 )

 d8 b3 d9 84 d8 a7 d8 ad d8 b2 db 8c d8 b1 d8 a2 d8 a8 db 8c d9 86 d8 a7 d8 b2 db 8c e2 80 8c d9 87 d8 a7 d8 af d8 b1 d8 ac d9 86 da af d8 ac d9 87 d8 a7 d9 86 db 8c سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکسسلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی

1023854 214 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023855 993 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023856 955 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023857 938 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023858 598 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023859 518 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023860 300 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس
1023861 922 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکس

1023862 888 سلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی+عکسسلاح زیر آبی نازی‌ ها در جنگ جهانی