سوسک در پیتزا در شبکه های اجتماعی جنجال به پار کرد + عکس

سوسکی که با پیتزا پخته شد

سوسک در پیتزا : وقتی در جایی غیر از آشپزخانه منزل و دور از چشم خودتان غذایی درست شود دیگر باید پی هر چیز را به بدنتان بمالید.

یک لحظه خودتان را جای مشتری این خبر بگذارید تا بهتر بتوانید صحنه ای را که این خانم با آن مواجه شده درک کنید. پیش خدمت یک مغازه فست فود در یکی از شهرهای انگلستان برای آماده کردن سفارش خانمی که در خواست یک پیتزای مخلوطی داده بود ۴۵ دقیقه زمان خواست. پس از گذشت تنها ۲۰ دقیقه پیتزا آماده و زن جوان با ولع شروع به خوردن آن کرد.

بعد از خوردن چند تکه پیتزا ناگهان صدای جیغ و فریاد زن جوان بلند می شد. چشم او به چند سوسک پخته شده در میان تکه های پیتزا افتاده بود. زن بیچاره که بخاطر شوک و حالت تهوع چند روز بیمار بود حالا با خود عهد کرده که تا آخر عمر دیگر لب به فست فود نزند.

گویا صاحب این مغازه با یک عذر خواهی ساده و عنوان کردن این موضوع که آنها حتما اقدام به سم پاشی مغازه خواهند کرد قضیه را فیصله داده اما مشتری دست بردار نیست و با اشتراک این تصاویر در فضای مجازی از همه می خواهد که تغییر ذائقه بدهند.

عکس سوسک در پیتزا

سوسکی که با پیتزا پخته شد + تصاویرسوسک در پیتزای پخته شده

سوسکی که با پیتزا پخته شد + تصاویر