سگ سفید با موهای عجیب و غریب + تصاویر پشمالوترین سگ جهان

عکس های سگ سفید با موهای عجیب و غریب

سگ سفید . سگ کومندور سفید که با نام سگ گله مجاری نیز شناخته می‌شود یک سگ بزرگ سفید رنگ از نژاد سگ نگهبان دام است که دارای موهای بلند و رشته مانند است. طول موهای این سگ زیبا حدود ۲۰ تا ۲۷ سانتیمتر است که بیشترین مقدار مو در بین سگ‌سانان است.

تصاویر پشمالوترین سگ جهان

سگ کومندور یا سگ گله مجاری

سگ جالب سفید : این سگ دارای یک غریزه‌ی طبیعی نگهبانی است و یکی از دارائی‌های با ارزش کشور مجارستان می‌باشد که به شدت حفاظت شده و جلوی تغییر نژادی آن گرفته می‌شود. رفتار این سگ به مانند اکثر سگ‌های نگهبان در حالت معمول، آرام و موقر است ولی در صورتیکه مشکلی پیش بیاید با شجاعت از گله محافظت می‌کند.

کومندور یک سگ بزرگ است و قد آن به بیش از ۷۵ سانتیمتر می‌رسد. اصلاح نژاد این سگ به گونه‌ای بوده است که بتواند به صورت مستقل فکر کرده، تصمیم گرفته و عمل نماید ولی به علت اندازه، قدرت، سرعت، خشمگین شدن سریع آن و تصمیمات خودسری که می‌گیرد در تربیت آن باید دقت شود در غیر اینصورت می‌تواند خطرناک باشد.

عکس سگ سفید

سگ کومندور یا سگ گله مجاری
تصاویر سگ سفید
سگ کومندور یا سگ گله مجاری
عکس سگ پشمالو

سگ کومندور یا سگ گله مجاری

سگ عجیب و غریب

سگ کومندور یا سگ گله مجاری

سگ سفید با موهای عجیب و غریب-تصاویر پشمالوترین سگ جهان