سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)

سیل در روستاهای شیراز (عکس)

شیراز-در پی بارشهای شدید باران در استان فارس و طغیان برخی رودخانه ها ،مناطق روستایی شهرستانهای فسا و جهرم در محاصره سیل قرار گرفتند و سیلاب پل ارتباطی شهرستان جهرم به شیراز را تخریب کرد. نیروهای جمعیت هلال احمر فارس در حال امداد رسانی هستند.

resized 671649 724 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671650 658 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671651 806 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671652 659 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671653 549 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671654 481 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671655 464 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671656 841 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671657 575 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671658 881 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671659 704 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671660 347 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671661 523 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671662 982 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671663 253 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671664 909 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671665 444 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671666 902 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671667 302 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671668 405 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671669 270 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671670 106 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671671 189 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)
resized 671672 766 سیل در روستاهای شیراز + ( عکس های سیل و آب گرفتگی روستاهای فارس)

حتما بخوانید :  زلزله در مرکز ایتالیا + تصاویر و جزئیات زمین لرزه شدید در مرکز ایتالیا