سیل در شیراز‎ ( تصاویر بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎ )

بارش باران و آبگرفتگی معابر در شیراز‎

سیل در شیراز : در پی بارندگی های شدید باران در چند روز اخیر در شهر شیراز ، این شهر شاهد آبگرفتگی معابر و تخریب چندین پل و طغیان رودخانه ها بود.

تصاویر سیل در شیراز

فیلم سیل در شیراز

عکس های شیل شیراز

طغیان رودخانه شیراز

آی گرفتگی خیابان ها در شیراز

تصاویر سیل شیراز

سیل در خیابان های شیراز

آب گرفتگی در شیراز


حتما بخوانید :  تصاویر فتوشاپی باحال و دستکاری شده از سوژه های جدید