سیل در لامرد فارس ( تصاویر هوایی از آب گرفتگی و سیل لامرد)

تصاویر هوایی از دشت لامرد پس از سیلاب

سیل در لامرد : تصاویر هوایی زیر وضعیت دشت لامرد فارس را پس از سیلاب اخبر نشان می‌دهد.