سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

عکس سیگار کشیدن کودکان

سیگار کشیدن کودکان : بی شک صدمه و آسیبی که آن ها از سیگار کشیدن خواهند دید بسیار بیشتر و هولناک تر از بزرگسالان است. در بسیاری از کشورها سیگار کشیدن کودکان ممنوع است، ولی در اندونزی کودکان در خیابان ها و مکان های عمومی، سیگار می کشند.

سیگار کشیدن عواقب منفی و مضرات بسیاری برای بزرگسالان دارد و زندگی آن ها را با خطرات جدی مواجه می کند. حال تصور کنید که کودکان نیز سیگار بکشند.

بی شک صدمه و آسیبی که آن ها از سیگار کشیدن خواهند دید بسیار بیشتر و هولناک تر از بزرگسالان است. در بسیاری از کشورها سیگار کشیدن کودکان ممنوع است، ولی در اندونزی کودکان در خیابان ها و مکان های عمومی، سیگار می کشند.

«میشل سیو» در طول سفر خود به اندونزی، تصاویر سیگار کشیدن کودکان را به تصویر کشید

در این گزارش تصاویر تلخ سیگار کشیدن کودکان در اندونزی را خواهید دید.

CHILDSMOKERS 12 1024x683 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

کودکان در حال سیگار کشیدن

057A2221 1024x721 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

MARLBOROBOYS 024 1024x683 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

عکس سیگار کشیدن بچه ها

MARLBOROBOYS 003 1024x683 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

MARLBOROBOYS 005 1024x654 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

تصاویر کودکان سیگاری

MARLBOROBOYS 10 1024x683 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

MARLBOROBOYS 007 1024x665 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

MARLBOROBOYS 011 1024x683 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

بچه های سیگاری

MARLBOROBOYS 001 سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده


حتما بخوانید :  تقلب در کنکور و امتحانات با ترفندهای عجیب و غریب + تصاویر