سیگار کشیدن کودکان در اندونزی همراه باتصاویر ناراحت کننده

عکس سیگار کشیدن کودکان

سیگار کشیدن کودکان : بی شک صدمه و آسیبی که آن ها از سیگار کشیدن خواهند دید بسیار بیشتر و هولناک تر از بزرگسالان است. در بسیاری از کشورها سیگار کشیدن کودکان ممنوع است، ولی در اندونزی کودکان در خیابان ها و مکان های عمومی، سیگار می کشند.

سیگار کشیدن عواقب منفی و مضرات بسیاری برای بزرگسالان دارد و زندگی آن ها را با خطرات جدی مواجه می کند. حال تصور کنید که کودکان نیز سیگار بکشند.

بی شک صدمه و آسیبی که آن ها از سیگار کشیدن خواهند دید بسیار بیشتر و هولناک تر از بزرگسالان است. در بسیاری از کشورها سیگار کشیدن کودکان ممنوع است، ولی در اندونزی کودکان در خیابان ها و مکان های عمومی، سیگار می کشند.

«میشل سیو» در طول سفر خود به اندونزی، تصاویر سیگار کشیدن کودکان را به تصویر کشید

در این گزارش تصاویر تلخ سیگار کشیدن کودکان در اندونزی را خواهید دید.

Ilham Hadi, who has smoked up to two packs a day, poses for a photo wearing his third grade uniform while smoking in his bedroom on February 14, 2014. (Photo By: Michelle Siu)

کودکان در حال سیگار کشیدن

Five-year-old Ardian Azka Mubarok smokes at his home in Garut, Indonesia on March 27, 2015. (Photo By: Michelle Siu)

عکس سیگار کشیدن بچه ها

Illham Muhamad, who has smoked since he was five years old, poses for a photo as he slowly inhales his first cigarette of the day at his grandmother's home on February 10, 2014. He does not attend school and if his grandmother refuses to give him money to buy cigarettes he will go through withdrawal and cry and throw fits. (Photo By: Michelle Siu)

Dihan Muhamad, who used to smoke up to two packs of cigarettes a day before cutting down, smokes while his mother breast feeds his younger sibling on February 10, 2014.(Photo By: Michelle Siu)

تصاویر کودکان سیگاری

Cecep poses for a photo as he smokes on February 10, 2014. (Photo By: Michelle Siu)

Dihan Muhamad, who used to smoke up to two packs of cigarettes a day before cutting down, poses for a photo as he smokes in his home on February 10, 2014. (Photo By: Michelle Siu)

Andika Prasetyo, who smokes about a pack a day, has a smoke outside an internet cafe on February 16, 2015. (Photo By: Michelle Siu)

بچه های سیگاری

Dihan Muhamad, who has smoked up to two packs of cigarettes a day before cutting down, poses for a photo as he has his first cigarette at 7AM at his home before he attends his first grade class on February 10, 2014. (Photo By: Michelle Siu)


حتما بخوانید :  عجیب ترین چشم های جهان که شما را شگفت زده خواهد کرد ، عکس +18