شادی نکردن سردار آزمون به عشق امام حسین +عکس سردار آزمون

تصویری از شادی نکردن بازیکن سنی تیم ملی به عشق امام حسین

بازیکنی که روز تاسوعا تک گل ایران را زد، اهل تسنن است اما این جوان ترکمن به عشق امام سوم شیعیان شادی نکرد.

شادی نکردن سردار آزمون به عشق امام حسین

اینکه می گوییم عشق به امام حسین شیعه و سنی ندارد و تمام ایرانی ها چه مسلمان و چه غیرمسلمان سید و سالار شهیدان را دوست دارند، فقط یک ادعا نیست.در روز تاسوعا مردم ایران با هر عقیده ای برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه آزادی رفتند و همان طور که توقع می رفت حرمت روز تاسوعا را نگه داشتند. در این میان تنها گل بازی را هم یک جوان اهل سنت است.

سردار آزمون که شیعه نیست و مثل اکثر ترکمن‌ها اهل سنت و سنی است، با وجود زدن یکی از حساس‌ترین گل های ملی اش به کره جنوبی، اصلا شادی نکرد و به قدم زدن خود ادامه داد و به عشق آقا امام حسین علیه السلام حتی لبخند هم نزد.

او فقط پرچم روی پیراهن خود را بوسید و بوسه ای هم به نوار مشکی بازویش زد و بعد با مشت گره کرده جواب مشت کره ای ها را داد تا ثابت کند عشق به امام حسین، واقعا شیعه و سنی ندارد. آفرین به سردار و آفرین به تمام سرداران جوان ایران…

شادی نکردن سردار آزمون به عشق امام حسینشادی نکردن سردار آزمون به عشق امام حسین

شادی نکردن سردار آزمونشادی نکردن سردار آزمون

عکس شادی نکردن سردار آزمون به عشق امام حسینعکس شادی نکردن سردار آزمون به عشق امام حسین