شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )

شباهت فرزندان به پدر و مادر

شباهت فرزند به والدین : چهره کودکان در حالت عادی باید ترکیبی از پدر و مادر خود باشد، اما گاهی ژن یکی از والدین غالب بوده و ظاهر کودک کپی برابر اصل او می شود. این شباهت گاهی چنان زیاد است که نمی توان هیچ تفاوتی بین آن ها قائل شد و دهان انسان از تعجب باز می ماند.

0 63 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )

در ادامه این مطلب بیش از ۳۰ عکس از پدر و پسر یا مادر و دخترانی را برایتان انتخاب کرده ایم که مثل سیبی هستند که از وسط دو نیم شده اند و شباهت آن ها به هم بی نظیر است.

برای دیدن این تصاویر جالب در ادامه با شهر مطلب همراه باشید.

1 138 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر در سن ۲۰ سالگی

2 134 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و دختر

3 128 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر

4 124 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر

5 118 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر

6 115 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر، در یک سن و یک لباس

7 111 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر

8 96 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )دختر و پدر

9 88 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر

10 69 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر در سال ۱۹۷۶ و پسر در سال ۲۰۱۲

12 49 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر در سن ۲۵ سالگی

13 46 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )نوه و پدربزرگ

14 34 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر

15 31 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )نوه و پدر بزرگ

16 29 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر در یک سن

17 29 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر

18 22 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )نوه و مادربزرگ

19 23 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر در یک سن

21 14 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )نوه و مادربزرگ در سن ۸ سالگی

22 15 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر در سن ۲ سالگی

23 10 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر

24 9 1 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و دختر

25 9 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )عکس بالا: پدر در سن ۲۹ سالگی، پسر خود را در هفته دوم تولد در آغوش گرفته. عکس پائین: همان نوزاد، در سن ۲۹ سالگی فرزند دو هفته ای خود را بغل کرده است.

26 4 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر

27 5 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر

28 3 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و دختر

29 4 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر (۱۹۷۹) و پسر (۲۰۰۹)

30 4 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و پسر در سن ۱۴ سالگی

31 5 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر در سن ۳ سالگی

32 4 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و دختر

33 5 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )مادر و پسر در سن ۷ سالگی

34 4 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )پدر و دختر

35 4 شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )

پدر و پسر در سن ۱۰ سالگی


حتما بخوانید :  تویوتا کمری 2018 در نمایشگاه دیترویت رونمایی شد + تصاویر