شباهت فرزند به والدین ( عکس های شگفت انگیز کپی برابر اصل )

شباهت فرزندان به پدر و مادر

شباهت فرزند به والدین : چهره کودکان در حالت عادی باید ترکیبی از پدر و مادر خود باشد، اما گاهی ژن یکی از والدین غالب بوده و ظاهر کودک کپی برابر اصل او می شود. این شباهت گاهی چنان زیاد است که نمی توان هیچ تفاوتی بین آن ها قائل شد و دهان انسان از تعجب باز می ماند.

0

در ادامه این مطلب بیش از ۳۰ عکس از پدر و پسر یا مادر و دخترانی را برایتان انتخاب کرده ایم که مثل سیبی هستند که از وسط دو نیم شده اند و شباهت آن ها به هم بی نظیر است.

برای دیدن این تصاویر جالب در ادامه با شهر مطلب همراه باشید.

1پدر و پسر در سن ۲۰ سالگی

2پدر و دختر

3پدر و پسر

4پدر و پسر

5مادر و دختر

6پدر و پسر، در یک سن و یک لباس

7پدر و پسر

8دختر و پدر

9مادر و دختر

10پدر در سال ۱۹۷۶ و پسر در سال ۲۰۱۲

12مادر و دختر در سن ۲۵ سالگی

13نوه و پدربزرگ

14مادر و دختر

15نوه و پدر بزرگ

16پدر و پسر در یک سن

17پدر و پسر

18نوه و مادربزرگ

19مادر و دختر در یک سن

21نوه و مادربزرگ در سن ۸ سالگی

22پدر و پسر در سن ۲ سالگی

23پدر و پسر

24پدر و دختر

25عکس بالا: پدر در سن ۲۹ سالگی، پسر خود را در هفته دوم تولد در آغوش گرفته. عکس پائین: همان نوزاد، در سن ۲۹ سالگی فرزند دو هفته ای خود را بغل کرده است.

26مادر و دختر

27مادر و دختر

28پدر و دختر

29پدر (۱۹۷۹) و پسر (۲۰۰۹)

30پدر و پسر در سن ۱۴ سالگی

31مادر و دختر در سن ۳ سالگی

32مادر و دختر

33مادر و پسر در سن ۷ سالگی

34پدر و دختر

35

پدر و پسر در سن ۱۰ سالگی


حتما بخوانید :  پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر