شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا

مراسم شب احیا در خانه هنرمندان

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در خانه هنرمندان تهران برگزار شد.

در تعالیم دین اسلام شب قدر به صورت احتمالی: شب پیش از روز ۱۹ یا ۲۱ یا ۲۳ و یا۲۷ ماه رمضان است که سه اتفاق و یک رویکرد بزرگ در این شب به وقوع می‌پیوندد:

سه اتفاق:

نزول یک باره قرآن

تقدیر زندگی یک ساله آینده انسان‌ها

ضربت خوردن امام اول شیعیان علی بن ابی طالب در روز ۱۹ و شهادت آن حضرت در روز ۲۱ ماه رمضان یک رویکرد: بخشایش گناهان مسلمانان توسط خدا به صورت فوق‌العاده و استثنایی در صورت توبه آنان قرآن در آن شب (جدا از وحی تدریجی) همچنین به‌طور کامل بر محمد رسول‌الله نازل شده‌است

عکس های شب احیا در خانه هنرمندان

2486016 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486017 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486018 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486019 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486020 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486021 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486022 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486023 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486024 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486025 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486026 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486027 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486028 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486029 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486030 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486031 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486032 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486033 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486034 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486035 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486036 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486037 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486038 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا 2486039 شب احیا در خانه هنرمندان با حضور چهره ها + تصاویر مراسم شب احیا


حتما بخوانید :  حضور فیلیکس ماگات در تیم استقلال تهران ، شایعه یا واقعیت؟