شب ۲۱ ماه رمضان و شب قدر در حرم امام رضا (ع) + تصاویر و حاشیه ها

عکس مراسم شب قدر در حرم امام رضا (ع)

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا(ع) برگزار شد.

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

 شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)


حتما بخوانید :  مستند جالب در مورد حادثه ساختمان پلاسکو + تصاویر قدیم و جدید پلاسکو