شخصیت شناسی حالت های خواب +عکس

شخصیت شناسی بر اساس حالت های خواب

شخصیت شناسی بر اساس حالت های خواب

شخصیت شناسی حالت خواب: در این جا یک تست بسیار ساده شخصیت شناسی آورده ام. خیلی ساده است فقط کافی است نگاهی به تصویر زیر بیندازید و از میان این حالت های خواب حالت مختص خودتان را انتخاب کنید.

شخصیت شناسی

  1. اگر آدمی هستید که به یک طرف می خوابید و زانو را خم می کنید پس آدمی آرام و قابل اعتماد هستید. به این راحتی ها نمی توان شما را آزرده و ناراحت کرد و از آینده هیچ ترسی ندارید. شما حتی در روزهای یخبندان زمستانی هم لبخند به لب دارید و بدون هیچ مشکلی می توانید خودتان را با تمام تغییراتی که در زندگی رخ می دهد وفق دهید.
  2. اگر به حالت جنین به خواب می روید پس نیاز به حفاظت، درک و همدردی دارید. با حلقه زدن به این شکل می خواهید خودتان را از مشکلاتی که در دنیای اطرافتان هست دور کنید و با آن ها مواجه نشوید. بیشترین استعداد شما در نقاشی، رقص و بلاگ نویسی است.
  3. اگر روی شکم می خوابید و دست ها و پاها را آزاد می گذارید پس بدون شک یک رهبر هستید. شما همیشه با انگیزه هستید و ابتکار به خرج می دهید. هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی حرفه ای شما نظم وجود دارد. برای هر کاری از پیش برنامه ریزی می کنید و آدم ریسک پذیری نیستید. حس مسئولیت شما باعث می شود به موفقیت های زیادی برسید.
  4. اگر معمولا به پشت می خوابید انسان مثبت نگری هستید که زندگی را دوست دارد. همیشه در راس توجهات قرار دارید و از کارهای گروهی و شراکت لذت می برید. مصرانه کارهایتان را به انجام می رسانید و از روی منطق ترجیح می دهید همیشه حقیقت را بگویید. کسانی که به این حالت می خوابند معمولا شخصیت محکمی دارند.
  5. اگر مانند یک سرباز در حالت خبردار به پشت و دست ها در کنار می خوابید از نظر عقلی و احساسی ثابت و استوار هستید که می دانید هدفتان در زندگی چیست و به تنهایی سعی می کنید به هدفتان برسید. می توانید انسان سخت گیر و موشکافی باشید اما معمولا به خودتان سخت می گیرید.
  6. اگر مثل حواصیل یکی از پاها را هنگام خواب تا می کنید به احتمال زیاد شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارید که به سمت ماجراجویی ها کشش دارد. از آن جایی که رفتار و روحیات شما مدام در حال تغییر است ممکن است اطرافیانتان را گیج کند. معمولا تصمیم گیری و انتخاب برایتان سخت است. ترجیح می دهید هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی حرفه ای ثبات و آرامش داشته باشید.

اگر حالت خواب شما ترکیبی از این حالت هاست بدین معنی است که شخصیتی چند وجهی دارید با فضیلت های نهانی که خودتان هم آن ها را درک نکرده اید.

شما کدام یک از این شخصیت ها هستید؟

شخصیت شناسی حالت های خواب