شخصیت های ترافیکی در خیابان های تهران ( از خودمان شروع کنیم )

عکس شخصیت های ترافیکی

شخصیت های ترافیکی : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با همکاری هنرمندان تئاتر خیابانی در۲۰ نقطه تهران در راستای کمپین(ازخودمان شروع کنیم) تا۲۷ اسفند اقدام به اجرای این نمایش کردند.