شكسته شدن ركورد بهداد سلیمی + عکس و فیلم و جزئیات

شكسته شدن ركورد بهداد

شكسته شدن ركورد بهداد سلیمی : لاشا تالاخادزه با مهار وزنه ۲۱۷ کیلوگرم رکورد یک ضرب جهان را شکست. در رقابت‌ های دسته فوق سنگین اروپا، لاشا تالاخادزه با مهار وزنه ۲۱۷ کیلوگرم رکورد یک ضرب جهان را شکست.

بهداد سلیمی در المپیک ریو با مهار وزنه ۲۱۶ کیلوگرم، رکورد یک‌ضرب جهان را دوباره به نام خود ثبت کرده بود اما اکنون این رکورد توسط تالاخادزه شکسته شد.

فیلم شكسته شدن ركورد بهداد سلیمی

دانلود فیلم


حتما بخوانید :  حمله آمریکا به سوریه امروز 18 فروردین 96 + عکس و جزئیات