شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس

شلاق زدن زنان و مردان به دلیل ارتباط قبل از ازدواج

فرادید : اجرای مجازات شلاق در ملاء عام برای ۱۳ زن و مرد در “آچه” اندونزی که پیش از ازدواج با هم ارتباط داشتند در رسانه های خارجی بازتاب یافت. این ۱۳ نفر شامل ۷ مرد و ۶ زن جوان به حکم پلیس شریعت باید ۲۳ ضربه چوب را تحمل می کردند چراکه به دلیل داشتن روابط پیش از ازدواج، قوانین را زیر پا گذاشتند. جرم دو تن از آن‌ها این بود که در فاصله نزدیکی از دوست‌پسر خود ایستاده بودند. یکی از مردان محکوم شده نیز مجازات شد چرا که در یک مکان خصوصی با جنس مخالف وقت می‌گذرانده و این امر ممکن بود منجر به ارتکاب گناه شود. “باندا آچه” تنها استان اندونزی با اکثریت مسلمان به شمار می‌رود که اجازه اجرای قوانین شریعت را دارد و در این راستا بر اجرای قوانین و حدود شریعت نظارت جدی دارد. در این استان پلیس شریعت با گشت زنی روزانه در خیابان بر پوشش و رفتار شهروندان نظارت دارد و هر جا موردی مخالف شریعت مشاهده کند با آن برخورد می‌کند.

 d8 b4 d9 84 d8 a7 d9 82 d8 b2 d8 af d9 86 d8 b2 d9 86 d8 a7 d9 86 شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس

شلاق زدن زنان و مزدان

522344 755 شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس
عکس های شلاق زدن خانم ها
522345 587 شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس

تصاویر شلاق زدن زنان

522346 135 شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس

522347 389 شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس

شلاق زدن زنان در ملاء عام به خاطر رابطه قبل از ازدواج +عکس


حتما بخوانید :  فرار داعش از موصل ، داعشی‌ ها از موصل فرار کردند