شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

دلیل شلیک پدافند هوایی تهران – تیراندازی هوایی در تهران – علت شلیک پدافند هوایی در تهران – فیلم تیراندازی هوایی در تهران – واکنش مردم به شلیک هوایی در تهران – شلیک ضد هوایی در تهران – صدای شلیک ضد هوایی در تهران

عیسی فرهادی فرماندار تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم با اشاره به شلیک تیر توسط پدافند در مرکز تهران، گفت: شلیک ها به سمت یک پهپاد در آسمان در منطقه پرواز ممنوع تهران صورت گرفته است و جای نگرانی نیست.

واکنش مردن به شلیک پدافند هوایی

676217 836 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

فیلم شلیک هوایی در تهران

5711904 213 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

5711905 503 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

وی افزود: مشخص نیست که این پهپاد متعلق به کجا بوده است.

برخی منابع دیگر می گویند، این پرنده پهپاد نظامی نبوده و یک فروند کوادکوپتر بوده است.

در ذیل، فیلم شلیک توپ‌ ۲۳ میلیمتری قرارگاه پدافند هوایی را مشاهده کنید:

به گفته برخی شاهدان در آسمان اثرات انفجار دیده شد.
thm 868 46717 407 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

شلیک ضدهوایی پدافند مرکز تهران

صدای شدید شلیک گلوله ضدهوایی در میدان انقلاب و خیابان های اطراف شنیده شد

شلیک پدافند هوایی به پهباد در تهران + عکس و جزئیات و دلیل شکلیک

عکس های واکنس مردم به تیراندازی هوایی تهران

57418697 ABED9931 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

تصاویر تیرندازی هوایی در تهران

57418698 ABED9952 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418699 ABED9954 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

عکس های لحظه شلیک پدافندهوایی در تهران

57418700 ABED9957 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418701 ABED9959 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

واکنش مردم به شلیک های تهران

حتما بخوانید :  مار پیتون بزرگ روی تیر چراغ رفت و دردسر ساز شد + تصاویر

57418704 Mona Hoobehfekr 2 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418705 Mona Hoobehfekr شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

دلیل شلیک های هوایی در تهران

57418706 Rouhollah Vahdati 6 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418707 Rouhollah Vahdati 7 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418708 Rouhollah Vahdati 4 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

عکس شیئ هوایی در تهران

57418709 Rouhollah Vahdati 5 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418710 Rouhollah Vahdati 1 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

لحظه تیراندازی در تهران

57418711 Rouhollah Vahdati 3 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418712 Rouhollah Vahdati 2 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418713 AKH 2908 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418715 Mehdi Ghasemi 1 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418716 Mehdi Ghasemi 2 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418717 Mehdi Ghasemi 3 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418718 Mehdi Ghasemi 4 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418719 Mehdi Ghasemi 5 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418720 Mehdi Ghasemi 6 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418721 Mehdi Ghasemi 7 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418722 Mehdi Ghasemi 8 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418726 peyman yazdani 4 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418727 peyman yazdani 3 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418728 peyman yazdani 1 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418729 peyman yazdani 2 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418730 HEMMAT KHAHI 1 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418731 HEMMAT KHAHI 2 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418732 HEMMAT KHAHI 3 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418733 HEMMAT KHAHI 4 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418734 HEMMAT KHAHI 5 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418735 HEMMAT KHAHI 6 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418736 HEMMAT KHAHI 7 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418737 HEMMAT KHAHI 9 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418738 HEMMAT KHAHI 8 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه57418739 HEMMAT KHAHI 10 شلیک هوایی در تهران برای چه بود ؟ عکس و فیلم و جزئیات حادثه

شلیک هوایی در تهران