شهر جنگلی در چین ( اولین شهر جنگلی در چین با بیش از ۱ میلیون گیاه )

عکس نخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچین با بیش از ۱ میلیون گیاه ، این گیاهان بیش از ۱۰۰ نوع هستند که ۵۷ تن آلاینده را در سال جذب می کنند.این پروژه ۲۰۲۰ به اتمام میرسد.

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین

نخستین شهر جنگلی درچیننخستین شهر جنگلی درچین


حتما بخوانید :  عکس خنده دار تلگرامی و اینستاگرامی جدید + 58 عکس جدید و طنز