شهر شیکاگو در آمریکا را از فراز آسمان مشاهده کنید + تصاویر هوایی زیبا

عکس های هوایی شهر شیکاگو

شهر شیکاگو : رازوان سِرا یک عکاس هوایی ۲۲ ساله و اهل رومانی است که اکنون در حومه ی شهر شیکاگو زندگی می کند. او همواره علاقه داشته که شیوه ی منحصر به فرد خود در نگاه به اطراف را به نمایش بگذارد و عکاسی از بالا و در آسمان شرایط خوبی را برای وی فراهم کرده است که به هدف خود جامه ی عمل بپوشاند. رازوان برای گرفتن این عکس های منحصر به فرد و خارق العاده از مناظر شهر شیکاگو از یک پهپاد استفاده کرده است. از شما دعوت می کنیم که تعدادی از این عکس های خارق العاده را به نظاره بنشینید.

تصاویر هوایی شهر شیکاگو

1-69-5922d30adbb7a__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d3e6af14e__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d4ad1da45__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d4bc52283__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d4f5584fd__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d6d154c08__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d48ef2503__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d457d6f03__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d480da3ac__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d538c7956__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d4682a771__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d42771bc1__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5922d44942a28__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e46f4f931__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e47a55514__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e473c91fa__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e4719d086__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e4954b4cf__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e48962d33__880-w700

Chicago-From-Above-Awesome-Bumblebee-Photograph-by-Razvan-Sera-5923e49231509__880-w700


حتما بخوانید :  عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس