شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس

تصاویر شهر موشها

شهر موش ها : همسترها، حیوانات کوچک دوست داشتنی، در یک شهر کوچک دست ساز با جزئیات فراوان زندگی می‌کنند و غذاهای کوچک می‌خورند. هدف بزرگ ساخت این شهر مینیاتوری، تبلیغات برای یکی از شرکت‌های بزرگ تولید غذا بود که محصولاتشان مورد علاقه خانواده‌ها و هم این همسترهای کوچک است؛ بنابراین این شهر با ۱۳۲۵ جزئیات ریز در طول ۱۹۸۴ ساعت کاری ساخته شد و خانواده همسترهای واقعی در آن زندگی می‌کنند و یک سریال آنلاین شش قسمتی درمورد این خانواده دوست داشتنی و غذاهای خوشمزه شان ساخته شده است.

عکس های شهر موش ها

2e81f650511131.58d82ee79d96a شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 4af8cb50511131.58e52398c5797 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 49dc4750511131.58e52a4f5c87b شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 60f4cd50511131.592180b673a8b شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 87f20150511131.5909fb2096205 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 7449d450511131.58e5475c642bd شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 52141d50511131.58d82ee79de66 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس 22398850511131.5909fb2096597 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس e4432550511131.5909f8f0b79f5 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس ee233850511131.58d82ee79b5fe شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس f28b0350511131.590a266d8401f شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس img 7 1496612292 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس img 9 1496612292 c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس img 10 1496612292 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس img 11 1496612292 d3d9446802a44259755d38e6d163e820 شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس img 12 1496612292 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca شهر موش ها برای زندگی موش ها در اندازه های واقعی ساخته شد + عکس


حتما بخوانید :  عشق بازی پوتین با حیوانات + تصاویر علاقه پوتین به حیوانات