شکاف در بیابان فریمان بعد از زلزله مشهد + عکس و فیلم

عکس بیابان‌های اطراف فریمان پس از زلزله

شکاف در بیابان فریمان : تصویری از بیابان های اطراف فریمان خراسان رضوی پس از زلزله را ببینید.

490383 796 شکاف در بیابان فریمان بعد از زلزله مشهد + عکس و فیلم

فیلم شکاف در بیابان های مشهد

دانلود فیلم