سرقت مسلحانه صرافی خیابان فردوسی تهران + عکس و جزئیات ماجرا

سرقت مسلحانه از صرافی و زخمی شدن مالک مغازه

صرافی خیابان فردوسی تهران : ظهر امروز مغازه صرافی در خیابان فردوسی پایتخت مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. شهروندخبرنگار ما تصاویری از محل حادثه سرقت در صرافی فرستاده که مشاهده می کنید.

سرقت مسلحانه از صرافی/ زخمی شدن مالک مغازه + تصاویرصرافی خیابان فردوسی تهران

سرقت مسلحانه از صرافی/ زخمی شدن مالک مغازه + تصاویرسرقت از صرافی خیابان فردوسی در تهران
سرقت مسلحانه از صرافی/ زخمی شدن مالک مغازه + تصاویر

حتما بخوانید :  تگرگ سنندج امروز همه را شوکه کرد + عکس و فیلم و حاشیه ها