سرقت مسلحانه صرافی خیابان فردوسی تهران + عکس و جزئیات ماجرا

سرقت مسلحانه از صرافی و زخمی شدن مالک مغازه

صرافی خیابان فردوسی تهران : ظهر امروز مغازه صرافی در خیابان فردوسی پایتخت مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. شهروندخبرنگار ما تصاویری از محل حادثه سرقت در صرافی فرستاده که مشاهده می کنید.

5859318 622 سرقت مسلحانه صرافی خیابان فردوسی تهران + عکس و جزئیات ماجراصرافی خیابان فردوسی تهران

5859277 594 سرقت مسلحانه صرافی خیابان فردوسی تهران + عکس و جزئیات ماجراسرقت از صرافی خیابان فردوسی در تهران
5859278 171 سرقت مسلحانه صرافی خیابان فردوسی تهران + عکس و جزئیات ماجرا

حتما بخوانید :  منفجر شدن موبایل در دست کاربر و حین مکالمه + فیلم