طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

تصاویر طراحی های سه بعدی

طراحی های سه بعدی : نیکولا چولجیچ یک هنرمند ۳۱ ساله ی خود آموخته اهل صربستان است که حدود ۴ سال است در زمینه ی طراحی و نقاشی فعالیت می کند. وی در این مدت طراحی های سه بعدی بسیار زیبایی را تنها با استفاده از مداد و ماژیک خلق کرده است. برخی از این طراحی ها چنان ماهرانه کشیده شده اند که اجزای آن ها بسیار واقعی به نظر می رسند. از شما دعوت می کنیم که شاهد تعدادی از آثار هنری زیبای این هنرمند جوان صرب باشید.

3310-59430cad5a6c7__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59430f01afddb__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59430ffb965d2__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-594311e0c8ce2__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-594312e1721e6__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-5943810b39eb8__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-5943811c01b32__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-5943812b47a95__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-5943814f335e3__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59438149efbd0__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-594312600e7a8__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-594381375a805__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-5943107940e62__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59431159801d1__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59438106804d8__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59438114336bf__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59438130015e9__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59438139916d3__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-59438147571dc__880-w700

Amazing-3D-artworks-by-Serbian-Artist-Nikola-Culjic-594381329166e__880-w700


حتما بخوانید :  عکس های کمتر دیده شده از سوریه در زمان های قدیم + تصاویر سوریه قدیم