طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

تصاویر طراحی های سه بعدی

طراحی های سه بعدی : نیکولا چولجیچ یک هنرمند ۳۱ ساله ی خود آموخته اهل صربستان است که حدود ۴ سال است در زمینه ی طراحی و نقاشی فعالیت می کند. وی در این مدت طراحی های سه بعدی بسیار زیبایی را تنها با استفاده از مداد و ماژیک خلق کرده است. برخی از این طراحی ها چنان ماهرانه کشیده شده اند که اجزای آن ها بسیار واقعی به نظر می رسند. از شما دعوت می کنیم که شاهد تعدادی از آثار هنری زیبای این هنرمند جوان صرب باشید.

3310 59430cad5a6c7 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59430f01afddb 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59430ffb965d2 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 594311e0c8ce2 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 594312e1721e6 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 5943810b39eb8 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 5943811c01b32 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 5943812b47a95 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 5943814f335e3 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59438149efbd0 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 594312600e7a8 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 594381375a805 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 5943107940e62 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59431159801d1 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59438106804d8 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59438114336bf 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59438130015e9 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59438139916d3 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 59438147571dc 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی

Amazing 3D artworks by Serbian Artist Nikola Culjic 594381329166e 880 w700 طراحی های سه بعدی و شگفت انگیز بر روی کاغذ + تصاویر سه بعدی


حتما بخوانید :  مدل موی قدیمی ( 80 مدل عجیب که شما را شگفت زده خواهد کرد )