طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها

عکس طوفان کُشنده در آفریقای‌جنوبی‎

طوفان در آفریقای‌ جنوبی : وقوع طوفانی با سرعت حدود یکصد کیلومتر در ساعت در کیپ تاون آفریقای جنوبی دست کم ۸ کشته بر جای گذاشت./ عکس: Aljazira

1961758 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961762 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961761 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961760 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961763 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961764 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961759 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها
1961757 طوفان در آفریقای‌ جنوبی با سرعت 100 کیلومتر + عکس و تعداد کشته ها