علی دایی در سرعین مورد استقبال قرار گرفت + تصاویر و حاشیه ها

استقبال از علی دایی در سرعین!

علی دایی سرمربی تیم سایپا که در سرعین حضور دارد، با استقبال همشهری های خود مواجه شده است.

علی دایی در سرعین

علی دایی در سرعین – علی دایی سرمربی تیم سایپا که در سرعین حضور دارد، با استقبال همشهری های خود مواجه شده است.

یکی از برنامه های همیشگی علی دایی سرمربی تازه وارد تیم سایپا برپایی اردو در شهر سرعین است که به واسطه شرایط مناسب آب و هوای ی و وجود چشمه های آب گرم یکی از توریستی ترین شهرهای کشور به شمار می رود.

علی دایی طبق رسوم سال های گذشته که با نفت تهران و صبای قم به سرعین سفر می کرد، اینبار با سایپا راهی استان خود شده است و مثل همیشه مورد استقبال و توجه مردم اردبیل و شهر سرعین قرار گرفته است.

علی دایی در سرعین علی دایی در سرعین