علی دایی در کنار موذن زاده اردبیلی +عکس

تصویری از علی دایی در کنار صدای ماندگار اردبیل

علی دایی و موذن زاده در یک استریو حاضر شدند و عکس دو نفره گرفتند.

علی دایی در کنار موذن زاده:

اسطوره فوتبال جهان همراه با مداح مشهور و قدیمی شهر اردبیل در یک استریو حاضر شدند و عکس دو نفره گرفتند.

عکس سلیم موذن زاده و علی داییعکس سلیم موذن زاده و علی دایی