عمل جراجی عجیب دختر ، خارج کردن ۸۰ کرم از داخل گوش +عکس

در یک عمل جراحی ۸۰ کرم از گوش یک دختر خارج شد

عمل جراجی عجیب دختر

پزشکان در یک عمل جراحی نادر در کشور هند ۸۰ کرم را از گوش یک دختر بیرون کشیدند.

به گزارش شهر مطلب به نقل از تسنیم، پزشکان هندی موفق شدند در یک عمل جراحی نادر ۸۰ کرم را از گوش یک دختربچه هندی خارج کنند.بر اساس گزارش indiatimes، این عمل نادر روی یک دختر بچه ۴ ساله روستایی انجام شد.

عمل جراجی عجیب دخترعمل جراجی عجیب دختر

عمل جراجی عجیب دختر

عمل جراجی عجیب دخترعمل جراجی عجیب و خارج کردن کرم از گوش دختر

عمل جراجی عجیب دختر

والدین این کودک ۴ ساله که از دردهای چند روزه فرندشان به تنگ آمده بودند او را به بیمارستان می‌برند و معاینه متخصصان مشخص می‌کند که یک حشره در گوش کودک تخم‌گذاری کرده است.معاینه متخصصان این بیمارستان حاکی از آن بود که این حشره بعد از ورود به گوش دختربچه ۸۰ تخم در آنجا گذاشته و اکنون کرم‌ها از تخم خترج شده و منجر به عفونت گوش وی شده‌اند.عمل جراحی بلافاصله روی این کودک انجام شد و کرم‌ها از گوش وی خارج شدند.

عمل جراجی عجیب دختر ، خارج کردن ۸۰ کرم از داخل گوش