عمل زیبایی عجیب برای شبیه شدن به قیافه همسر ترامپ + تصاویر

کار عجیب یک زن برای شباهت به ملانیا ترامپ

عمل زیبایی عجیب : شاید بانوی اول آمریکا شدن آرزوی هر زنی باشد اما زنی به نام کلودیا سییرا تصمیم گرفت با روش ویژه خود به این آرزو نزدیک شود.

عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ

عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ – شاید بانوی اول آمریکا شدن آرزوی هر زنی باشد اما زنی به نام کلودیا سییرا تصمیم گرفت با روش ویژه خود به این آرزو نزدیک شود.

سییرا تصمیم گرفت با انجام ۶ عمل زیبایی در یک روز و دو عمل که نیاز به زمان طولانی تری دارد و بعدا باید انجام دهد خود را شبیه ملانیا ترامپ کند.

قرار است سییرا (۴۲ ساله) طی دو هفته در بیمارستان یوتوپیای ایالت تگزاس آمریکا عمل زیبایی شود. سییرا در صدد تغیردادن شکل بینی، بالا بردن پلک ها و تزریق ژل در چندین قسمت از بدن خود است که روی هم رفته ۸ عمل جراحی می شود.

وی افزود: می خواهم اینگونه به نظر برسم و از درون نیز فکر کنم بانوی اول هستم. ملانیا برای من نماد قدرت است و می خواهم شباهت زیادی به وی پیدا کنم. وی هیچ اشاره ای به هزینه این عمل جراحی و فردی که قرار است آن را پرداخت کند، نکرد.

عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ عمل زیبایی برای شباهت به ملانیا ترامپ