عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

اشکال زیبایی از ابرها که هر کدام شبیه حیوان یا پدیده ای آشنا هستند

عکس ابر : نگاه کردن به اشکال مختلف ابرها در حالی که روی چمن ها دراز کشیده و به بالا نگاه می کنید می تواند یکی از تفریحاتی باشد که در فصولی چون بهار و تابستان و زمانی که تمایل چندانی هم برای انجام فعالیت های بدنی ندارید ساعات خوبی را برای تان رقم بزند.

13 14 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

اگر بتوانید از قدرت تخیل خود هم استفاده کنید با این کار خواهید توانست تصاویر بیشتری را در میان ابرهای زیبای آسمان بیابید. تمایل ما برای دیدن اشکال و صورت های اشیاء در قالب ابرها پاریدولیا (pareidolia) نامیده می شود.

«کارل زاگان» متخصص فیزیک نجومی چنین تمایلی برای پیدا کردن تصویری سریع درمیان ابرهای آسمان حتی در زمانی کوتاه را وابسته به قدرت تشخیص ما و توان قضاوت احساسی مان در هر چشم به هم زدنی می داند.

اگر شما هم به این کار علاقه دارید می توانید از تصاویری که می گیرید عکس بگیرید و و آنها را منتشر کنید. در ادامه این نوشته مجموعه ای از تصاویر گرفته شده از اشکال ابرهایی را شاهد خواهد بود که با توجه به نزدیک ترین حسی که از آن گرفته شده، نامگذاری شده اند.

1 51 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرپرنده
3 37 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرسگ
4 39 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرگرگ
5 38 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرشکاف
6 37 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرپَر
7 36 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرنهنگ
8 34 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرانفجار ابر
9 29 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرتنفس آتشین اژدها
9A عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرتنفس آتشین اژدها
10 30 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرگودزیلا
11 25 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویربرگ های درختان
12 18 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرعقاب
13 14 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویربوق و کرنا
14 12 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویرنفس اژدها
MTI4OTk0MDE2MTcwNjQ1OTgy عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDE2OTc2MTQ3NzMw عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

 

MTI4OTk0MDE4NTg2NjUyNjQy عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDE5MzkyMDM5NTU1 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDIwMTk3NjA4MDY3 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDIxMDAyOTQxNzE0 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDIxODA4MDA5MTg2 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDIyNjEzMTk5NDkx عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDIzOTU1MjQ1Njk5 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDI0NDkyMTQzODkw عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDI1NTY2MDQwMDM0 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDI2MTAzMjM4NjI2 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDI2OTA4NDY5MjU4 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

 

MTI4OTk0MDI3NzEzNjMyNzM0 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDI4NTE4OTM3ODc0 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDI5MzI0MDIwMzU1 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDMwMTI5MzU0MDAy عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDMwOTM0NTk2MDYy عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDE1NjMzNzc1MDcw عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDMyMDA4NTA1OTg3 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDMyODEzNjE1NzQ3 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDMzNjE4OTQ5Mzk0 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM0NDI0MjU2OTkw عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM1MjI5NTYyMTMw عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM2MDM0ODQxMjE5 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM2NTcxODA0OTQ2 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM3NjQ1NTQ3OTk4 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM4NDUwODI1ODU5 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDM5MjU2MTA3MDE4 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDQwMDYxNDM4NTk1 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDQwODY2NzA2NzA2 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر
MTI4OTk0MDQxNjcyMDEzMDc0 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

02 5 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

03 5 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

04 3 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

05 4 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

06 3 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

00 8 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

08 3 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

09 4 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

10 11 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

11 8 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

 

حتما بخوانید :  فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

12 10 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

13 15 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

14 11 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

15 13 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

16 10 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

17 9 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

18 8 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

22 8 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر

23 7 عکس ابر های زیبا با شکل های عجیب و غریب کمتر دیده شده + تصاویر