عکس دردناک که که گریبان آل سعود را می‌گیرد

یکی از شهدای حملات دیروز جنگنده های آل سعود به یک مراسم عزاداری در پایتخت یمن که ۱۶۰ شهید برجای گذاشت.

عکس دستی که گریبان آل سعود را می‌گیرد

تصویری دلخراش از دستان یکی از شهدای حملات دیروز جنگنده های آل سعود به یک مراسم عزاداری در پایتخت یمن که ۱۶۰ شهید برجای گذاشت.

 d8 b9 da a9 d8 b3 d8 af d8 b1 d8 af d9 86 d8 a7 da a9 عکس دردناک که که گریبان آل سعود را می‌گیرد

520537 594 عکس دردناک که که گریبان آل سعود را می‌گیرد

عکس دردناک که که گریبان آل سعود را می‌گیرد