عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس

عکس های رنگی قدیمی از خیابان های روسیه

عکس قدیمی روسیه : در زمان های قدیم دوربین عکاسی بسیار کم بود و عکاس ها از مناطق جالب فقط می توانستند عکاسی نمایند و عکس های معمولی خیابانی می توانستند از خودشان بگیرند عکس های از بناهای مشهور و آدمهایی که از خیابان رد می شدند یک عکاس روسی در زمانهای قدیم که دوربین های عکاسی رنگی وارد بازار شده بود عکس های جالبی از خیابان های روسیه به صورت رنگی ثبت کرده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه را در سایت شهر مطلب خواهید دید با ما همراه باشید.

در این گزارش نگاهی داریم به اولین تصاویر رنگی گرفته شده در اوایل قرن بیستم در روسیه که توسط سرگی پروکودین گورسکی یکی از پیشگامان عکس رنگی به ثبت رسیده اند.

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

2440774 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440775 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440776 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440777 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440778 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440779 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440780 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440781 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440782 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440783 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440784 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440785 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440786 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440787 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440788 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440789 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440790 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس 2440791 عکس قدیمی روسیه از خیابان ها تا مردم کوچه و بازار + عکس


حتما بخوانید :  تلویزیون نامرئی تا حالا دیدی؟ +عکس