عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته های زیبا از جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 9 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥عکس نوشته هایی از جملات زیبا و الهام بخش برای زندگی سری

pic amazing ir 13 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

متن زیبا

pic amazing ir 25 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته های زیبا از جملات

pic amazing ir 24 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته های زیبا از جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 23 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته های زیبا از جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 22 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

pic amazing ir 21 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

گالری عکس های عاشقانه و دل نوشته های عاشقانه ۲۰۱۷

از خدا پرسیدم چرا اول آدم عاشق میشه…بعد تنها میشه…؟!
گفت منم اول عاشق شدم بعد تنها شدم…!
پرسیدم تو عاشق چه کسی شدی؟
گفت عاشق تو…!
گفتم کی تنهات گذاشت؟
گفت خود تو…!
گفتم بزار بیام پیشت…
خندید وگفت:
من پیش تو ام…تو کجایی

pix love Rouzegar.com 17 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

ﻗـــﻬـــ ﺮﻫﺂ ﺑـــﻬـــﺂﻧــــ ﻪ ﺍﺳــــ ﺖ !!! ﮐﺴ ﯽ ﮐ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺂﻧــــ ﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴـــ ﻦ ﻫﺰﺂﺭﺂﻥ ﻧﻘﻄـــ ﻪ ﯼ ﺳﻴـــ ﺁﻩ ﺷــ ﺐ ﺣﺘـــ ﯽ ﺍﮔــﺮ ﯾــﮏ

ﻧﻘﻄــ ﻪ ﯼ ﺳﭙﯿــ ﺪ ﺑﯿﺂﺑـــ ﺪ

عکس های عاشقانه

متن های عاشقانه احساسی

pix love Rouzegar.com 9 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

سلام مادر عزیزتر ازجانم…

امیدوارم در این ۱۵ روز که بدون من سپری کردی اذیت نشده باشی…

مادرم بابت این مدت که به سختی گذشت شرمنده تو شده ام…

مادرم لیلای پدر…ندایت مدتیست عاشق شده همانطور که تو عاشق پدر شده بودی…

مادرم سخت نگیر …نگذار تنها دخترت آواره کوچه غم شود…

مادر دراین ۶ سال که هم مادر بودی هم پدر…سخت حالت را میفهمم،من هم شده ام سر به هوا…

و مدام حرف از عاشقی من و علیرضا میگویم ولی تو…

مادر تنهایم نگذار در این شرایط سخت…

مادر عزیزکم من همچنان دوستت دارم…

دوستدارت”دخترت ندا”…

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 10 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √

غــــم . . . ؟ حــاضــر √

درد . . . ؟ حــاضــر √

تنهایی . . . ؟ حــاضــر √

عــشــق . . . ؟غایب

بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟ غایب

باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ ؟ ؟ ! ! !

غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه ،

اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم.هم خودش وهم خاطراتش را …

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 13 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛

ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ!

ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨد ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ،

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ

ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ!…………….

عکس های عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 4 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

دلم برای کسی تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است… که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است… که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است … ه با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است … که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است … که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است… که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است … که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است … که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است … که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است … که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است… که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است … که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است… که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است … که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است … که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است … که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است … که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است … که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است … که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است… که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است … که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 23 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

این سوی زندگی من و تو هستیم و آن سوی دیگر سر نوشت !

این سو دستها در دست هم است و آن سو عاقبت این عشق !

به راستی آخر این داستان چگونه است ؟ تلخ یا شیرین ؟

سهم من و تو جدایی است یا برابر است با تولد زندگی مان ؟

چه زیباست لحظه ای که من به

سهم خویش رسیده باشم و تو نیز به ارزوی خود !

چه زیباست لحظه ای که سر نوشت

با دسته گلی سرخ به استقبال ما خواهد آمد!

چه تلخ است لحظه جدایی ما و چه غم انگیز است لحظه خداحافظی ما !

این سوی زندگی ما در تب و تاب یک دیدار می باشیم ….

و آن سوی زندگی یک علامت سوال در آخر قصه من و تو دیده می شود !

آیا ما به هم میرسیم یا نمیرسیم ؟

سرانجام این داستان به کجا ختم خواهد شد ؟

عکس های عاشقانه

دل‌تنگ که باشم آدم دیگری می‌شوم خشن‌تر، عصبی‌تر، کلافه‌تر و تلخ‌تر…

و جالب‌تر این‌که با اطرافم کاری ندارم همه‌اش را نگه می‌دارم و دقیقاً سر

کسی خالی می‌کنم که دل‌تنگ‌اش هستم

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه فانتزی

pix love Rouzegar.com 26 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

ﭼﺮﺍ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ؟ : ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ

ﺁﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ ؟ : ﺑﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؟ : ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺎﺳﺖ

ﻟﺬﺕ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟ : ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﻭ

ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ؟ : ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺭﻓﺖ

ﺩﻟﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ : ﭘﯿﺶ ﺍﻭ

ﻗﻠﺒﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ : ﺍﻭ ﺑﺮﺩﻩ

ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻪ ؟ : ﻧﻪ ﺍﺻﻼ

ﭼﺮﺍ ؟ : ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 31 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عاشق واقعی وقتی دلش میگیرد بهترین چیز که میتواند آرامش کند نوشتن است شاید راههای دیگری برای خالی کردن عقده دل باشد ولی برای من نوشتن در حکم تسکینی است که آرامش را به دلم باز میگرداند.

حتما بخوانید :  عکس نوشته زیبا همراه با متن های دوست داشتنی ( سری سوم)

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 33 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

سلامتی پسری که یه روز عاشق شد
سلامتی دختری که بی خبر خطش خاموش شد
سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد
سلامتی دختری که با چشم خیس به پسر گفت ازت بدم میاد
سلامتی پلاک زنجیری که پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت تو جیبش موند
سلامتی بغض پسر،سلامتی چشم خیس دختر
سلامتی شرم دختر،سلامتی صبر پسر
سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند
سلامتی همه ی عاشقایی که هر گز به عشقشون نرسیدن

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه رمانتیک

pix love Rouzegar.com 35 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
تـُــو مــال ِ منــی
خُودم کشفَت کرده ام
تـُــو با مـَن مــی خندی
با مـَن گریه ِ مــی کنی
درد دلَت را به ِ مـَن مــی گویــی
دیـوانـه
دلَت برایِ مـَن تـَنگ مــی شود
ضربان قلبت با مـَن بالا مــی رود
با سُکوتَم ، با صدایَم
با حضورم ، با غیبتَم

تـُــو مــال ِ منــی
این بلاها را خُودم سَرت آورده ام
به ِ مـَن مــی گویــی دوستت دارم
وَ دوست داری
آن را از زبان ِ مَن
فقط مَن بشنوی
برای که ِ مــی توانــی خُودت را لُوس کـُنــی ؟
نازَت را بخَرد
وَ بهِ تُو دست نـَزنـَد ؟
چه ِ کـَســی با یک کلمه
با یک نگاه
دلَت را مـی ریزد ؟
بَعد خُودش آن را جَمع مــی کـُنَد وَ سَرِ جایَش مــی گـُذارد ؟
چه ِ کـَســی احســاسـاتت را تـَر وُ خـُشک مــی کـُنـَد ؟
اشکـَت را در مــی آورد
بَعد پاک مــی کـُنَد ؟
چه ِ کـَســی پیش از آن که ِ حَرفت را شُروع کـُنــی
تا ته ِ آن را نَفس مــی کشَد ؟

دیـوانــه
مَن زحمتت را کشیده ام ، تا بفهمــی هَنوز مــی تَوانــی
شیطنت کُنــی ، انتظار بِکشــی ، تَپش ِ قَلب بگیـری ، عاشق ِ شَوی
تـُــو حَق نَداری خُودت را از مَن وَ مَن را از خُودت بگیری
تـُــو حَق نَداری ، ” خُودت ” را از ” خُودت ” بگیری
مَن شکایت مــی کُنَم از طَرف هَر دویمــان
از تـُــو
به تـُــو
چه ِ کـَســی قَلب مَرا آب و جارو مــی کُنَد ، دانـه ِ مــی پاشَد
تا کلمات مثل ِ کَبوتَر
از سَر وُ کـُول ِ مَن بالا بروند ؟
چه ِ کـَســی هَمان بلاهایــی را که ِ مَن سَرِ تُو آوردم
سَرِ مَن آورده ؟
من مــال ِ تـُــوام
دیـوانــه
زَحمتَم را کشیده ای
کـَشفم کـَرده ای

نَترس
چند سُوال مــی پُرسَم وَ مــی روم
یک : چند ســال پیرت کـَرده اند ؟
دو : چند ســال جوانت کـَرده ام ؟
سه : از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
چهار : اگر جای ِ خُدا بُودی ، با ما چه ِ مــی کردی ؟
پنج : کــجا برویـم ؟
دستت را بـه ِ مـَن بده

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 29 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم
همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت
من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب و غریب می کند
و چشم هایش را می بندد و می گوید
من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی

همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند
همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه نگرفته دارد
همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف می زند
گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه
حالا یادت آمد من کی هستم…

آری من همان لیلی سر به هوایم که فقط مجنونش را میخواهد…

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 39 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

دلـــــم برای صدایـــی تنـگ شـده اسـت

که هـر شــب قبـل از خواب گــوش هــایم را نـوازشـــ مـیکرد …

دلـــــم برای آن نـگــاه هــایی تنـگ اسـت

که وقتــی بـه مـن مـینـگریـــست تا عـمـق وجودم را به آتــش میــکشیــد …

دلـــــم برایـت تنـگـ شـده اســت همــه کســِ مـن …

دلــــــــم برایت تنگــــ شـده آقای مــــــن…

“۲۵ روزه که با عشقم حرف نزدم و ندیدمش”…

عکس های عاشقانه

pix love Rouzegar.com 36 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

تـازگـیـا مـُد شـده مـیـگـن عـشـقـت رو ول کـن بـره . . .

اگـه بـرگـشـت مـال خـودتـه ،

اگـه بـرنـگـشـت از قـبـل هـم مـال تـو نـبـوده !

لـعـنـتــــــــــــــی کـفـتـر بـازی مـی کـنـیم مـگـه ؟

عکس های عاشقانه

aks neveshte rouzegar 1 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

کاش مثل پارسال یکی بود تاهوای دل سردموی داشته باشه…باحرفاشوخنده هاش دل بی قرارمو آروم کنه…کاش اینجابودی…کجایی الان..شب عیدی…توروخدابرگرد

aks neveshte rouzegar 2 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی

اگر کسی نباشد که با یادش,چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود

هرگز زندگی نکرده ای

و من این روزها زندگی می کنم…

aks neveshte rouzegar 3 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

اگه دل به دل راه داشت

که الان دیوونم بود

نه دیوونش!

aks neveshte rouzegar 4 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

زماڹ

طولانی‌مـی‌شود
براے ڪسانی ڪہ غصہ دارند

دیرمی‌ڪَذرد
براے ڪسانی‌ڪہ منتظرند

زودمی‌ڪَذرد
براے ڪسانی‌ڪہ عجلہ دارند

اماابدے می‌شود
براے ڪسانی ڪہ عـاشقند…

aks neveshte rouzegar 5 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

دو گروه از مردان هیچ‌گاه
به زندگی عادی برنخواهند گشت،
آنان‌که به جنگ رفته‌اند
و آنان‌که عاشق شده‌اند !
رومن رولان

aks neveshte rouzegar 6 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

اگه یه دختر فوق العاده باشه

بدست آوردنش راحت نیست

اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست

اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش دست نمیکشی

اگه دست بکشی، تو ارزشش رو نداشتی

*****************

در مـــــن کـــوچـه هـایـی اســت کـه بـا تـــــو

ســـفـر هـایـی اســت کـه بـا تـــــو

روزهــایـی اســت کـه بـا تـــــو

شــب هـایـی اســت کـه بـا تـــــو

عـــاشـقـانـه هـایـی اســت کـه بـا تـــــو . . .

نــگـشـتـه ام …نـــرفـتـه ….ســـر نــکـرده … آرام نــیـافـتـه ام …نــگـفـتـه ام . . .

مــی بـیـنـی چـــقـدر بـا تـــــو کـار دارم ؟

حتما بخوانید :  آخرین عکس از دو قلوهای دوست داشتنی که مادر گرفت + تصاویر

*********

من از تکرار بیزارم ولی تکرار تو زیباست
نوازش های دستانت طلوع پاک یک رویاست
برایم باورش سخت است وداع تلخ من با تو
نگاهم کن،مرا بنگر،جنون از چشم من پیداست
همیشه دوستت دارم ،همیشه عاشقت هستم
وتنها ماندنم بی تو،برایم اخر دنیاست
اگر چه میروی اما ،دلم را پس نمیگیرم
همیشه قلب بیمارم برای دیدنت شیداست

عکس های عاشقانه

pic amazing ir 20 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات زیبا برای زندگی , جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 19 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

pic amazing ir 12 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

pic amazing ir 14 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات زیبا برای زندگی

pic amazing ir 15 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 16 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات زیبا برای زندگی , جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 17 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ pic amazing ir 18 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ pic amazing ir 11 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

pic amazing ir 10 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات زیبا برای زندگی , جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 8 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ pic amazing ir 7 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ pic amazing ir 6 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

متون زیبا , جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 5 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ pic amazing ir 1 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 2 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ pic amazing ir 3 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

دانلود عکس نوشته برای زندگی , جملات الهام بخش برای زندگی

pic amazing ir 4 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

جملات زیبا

picx amazing ir 12 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 11 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 6 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 7 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 5 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

متن های زیبا

picx amazing ir 10 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 9 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته جملات الهام بخش , عکس نوشته متن الهام بخش

picx amazing ir 3 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 8 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته جملات الهام بخش , عکس نوشته متن الهام بخش

picx amazing ir 4 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥ picx amazing ir 1 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته جملات الهام بخش , عکس نوشته متن الهام بخش

picx amazing ir 2 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

عکس نوشته جملات الهام بخش , عکس نوشته متن الهام بخش

مجموعه شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه به همراه عکس

love tel amazing ir 88 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥سری سوم مجموعه شعر کوتاه عاشقانه با عکس های مرتبط رو در این مطلب ببینید.

ﺗﻤﺎﻡ ِ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻢ ﺭﺍ
بکش ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ…
ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ِ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻫﻦ
ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ..!

love tel amazing ir 89 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥با همین نیمه همین معمولی ساده بساز

دیــــر کردی نیمـه ی عاشق ترم را باد برد

〰❤️ شعر عاشقانه ❤️〰

love tel amazing ir 90 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥قایقت می شوم
بادبانم باش
بگذار هر چه حرف پشتمان می زنند
باد هوا شود
دورترمان کند.

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 91 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

شاید تو را ببینم و در خواب بوسه‌ ای
این نقشه بود ، که سهمِ سراب شد

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 92 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

آب با خود همه‌ ی دهکده را خواهد برد
اگر این رود ، زمانی بشود طغیانی

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 93 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

من پیر سال و ماه نیَم،یار بی‌وفاست
بر من چو عمر می‌گذرد،پیر از آن شدم!

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 96 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

چه‌قدر تنهاست
شاعری که عاشقانه‌هاش
دست به دست می‌روند
به دست تو اما،
نمی‌ رسند!

〰❤️ شعر کوتاه عاشقانه ❤️〰

love tel amazing ir 97 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

گاهی ، دوستت دارم هات
بیهوده و غم انگیز است …
همانند دویدن ها
برای جبران گل به خودی!

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 98 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

نُتِ کوچکی هستم

در خطوط حاملِ گیسووهات.

نسیمی کافی‌ست تا جهان

در نگاه‌ اَم به رقص برخیزد.

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 99 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

نسیم نیست نه! بیم است
بیم “دار” شدن !
که لرزه می‌ فکند بر تن سپیداران …

〰❤️ شعر عاشقانه ❤️〰

love tel amazing ir 100 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

گنجشک من ! آهسته به پرواز بیندیش
تا باد پریشان نکند بال و پرت را

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 101 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح

بوی زلف تو همان مونس جان است که بود

عکس عاشقانه زیبا

love tel amazing ir 102 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

درک کردن یک زن

کار سختی نیست !

فقط مرد می خواد …

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 103 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

کبریت بکش،
تا ستاره‌ای به شب اضافه کنیم و خیره شو
به مردمان تنهایی که در آسمان سیگار می‌کشند!

〰❤️ شعر عاشقانه ❤️〰

love tel amazing ir 104 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

در غلغله ی جمعی و «تنها» شده ای باز
آنقدر که در پیرهنت نیز غریبی

〰❤️ شعر عاشقانه کوتاه ❤️〰

love tel amazing ir 105 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

زین پس عزیز ،شما باش و شانه هات
ما را برای گریه سرِ آستین بس است…

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 106 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

چه خوش است راز گفتن به حریف نکته سنجی
که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد

〰❤️ شعر کوتاه عاشقانه ❤️〰

love tel amazing ir 107 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

من برگشتم
لازم نیست به پشت سرم نگاه کنی
من همان آدم دو بعدی ام توی عکس ها
که گاهی هم لبخند می زند

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 108 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

ساعتِ دیدار

به‌وقتِ قرارهای عاشقانه بود.

دیر رسیدی!

هیچ عاشقی ساعت‌َش را

به‌وقتِ گرینویچ تنظیم نمی‌کند.

متن عاشقانه

love tel amazing ir 109 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

دلم گرفته اگر زنگ می زنم گاهی

مــرا ببخش که اینقدر بی مبالاتم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 110 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

من نیستم… نگاه کن این باغ سوخته
تاوان آتشی ست که روشن گذاشتی

عکس های عاشقانه

love tel amazing ir 111 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

بعد از این، مرگ نفسهای مرا می شمرد
فقط از این نگرانم که تو تنها بشوی

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 112 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

ای که از کوچـــه معشوقـــه ی ما می گذری

بر حذر باش که این کوچه خیابان شده است

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 114 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

سپردم به فراموشی به سختی خاطراتت را

ولی باران که می گیرد…

ولی باران که می گیرد…

عکس عاشقانه

love tel amazing ir 115 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

فانوس هایم را چراغ راهت کرده ام

تا بدانی چشم هایم هنوز در انتظار توست

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 116 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

نیامدی و نچیدی انار سرخی را
که ماند بر سر این شاخه تا زمستان شد

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 117 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

بر سر برهان نظم افتاده در شهر اختلاف
دکمه هایت را عزیزم نامرتب بسته ای؟

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 118 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

صدای تو ای دوست
در دل من آواره است
هم چون آوای درهم دریا
میان این کاجهای نیوشنده

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

love tel amazing ir 119 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست
چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

amazing ir9 عکس نوشته زیبا و عاشقانه + (متن های کوتاه عاشقانه) ♥

حالا که آمدی

حرفِ ما بسیار،

وقتِ ما اندک،

آسمان هم که بارانی‌ ست …!

عکس عاشقانه ❤️