عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی ” شهر موصل”

عملیات آزاد سازی ” شهر موصل” از دست داعش آغاز شد

عکس های آزاد سازی موصل: عملیات بازپس گیری شهر دابق از داعش در سوریه آغاز شده است. نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه در کنار پشتیبانی هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا و پشتیبانی یگان های توپخانه ای ارتش ترکیه عملیات بازپس گیری ” دابق” را در منطقه شمال شهر حلب سوریه از داعش کلید زده اند.دابق برای داعش اهمیت نمادین خاصی دارد. این همان شهری است که در برخی منابع مذهبی درباره آن گفته شده که این شهر محل انجام جنگ آخر زمان بین نیروهای امام منجی نهایی بشریت و نیروهای تحت فرمان دجال خواهد بود.

نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه که تحت پشتیبانی آمریکا، اروپا ، عربستان و ترکیه اند محور اصلی انجام این عملیات هستند.این عملیات در حالی آغاز شده است که خبرهای غیر رسمی زیادی از آغاز عملیات بازپس گیری شهر موصل عراق از دست داعش منتشر شده است.

موصل دومین شهر پرجمعیت عراق است که بیش از دو سال است که تحت اشغال داعش است. موضل بزرگ ترین شهری است که در اشغال این گروه تروریستی قرار دارد و بسیاری از ناظران بر این باورند که عملیات آزادسازی موصل در حکم آغاز پایان گروه تروریستی داعش است.

حتما بخوانید :  افراد معروف در پیاده روی اربعین + تصاویر چهره‌ها در پیاده‌ روی اربعین

تصاویر زیر از عملیات آزادسازی شهر دابق از داعش در شمال سوریه است.نخستین تصاویر از آغاز عملیات بازپس گیری شهر دابق از داعش

resized 631794 219 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631795 542 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631796 212 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631797 350 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631798 798 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631799 569 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631800 417 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631801 864 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631806 584 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631807 127 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631808 887 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631809 203 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631810 345 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631811 650 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631812 232 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631813 859 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631815 261 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631816 100 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631817 330 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631818 229 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631819 775 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

resized 631820 604 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

 d8 b9 da a9 d8 b3 d9 87 d8 a7 db 8c d8 a2 d8 b2 d8 a7 d8 af d8 b3 d8 a7 d8 b2 db 8c d9 85 d9 88 d8 b5 d9 84 عکس های آزاد سازی موصل ، تصاویر عملیات آزاد سازی شهر موصل

عکس های آزاد سازی موصل