عکس های جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ در کرمانشاه + ۳۰ عکس جدید

عکس جام جهانی کشتی -کرمانشاه

عکس های جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ : تیم ملی کشتی آزاد ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی و در سخت ترین دیدار مرحله گروهی مقتدرانه از سد ترکیه گذشت. در ادامه این رقابت ها بعد از ظهر امروز پنج شنبه ایران در دومین دیدار خود به مصاف هند می رود.

تصاویر جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ کرمانشاه

57440049 57440049 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440050 57440050 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

عکس های کشتی گیران در کرمانشاه ۲۰۱۷

57440051 hamid amlashi 2 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440052 hamid amlashi 6 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

جام جهانی کشتی کرمانشاه ۲۰۱۷

57440053 hamid amlashi 3 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440054 hamid amlashi 4 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

کشتی گیران ایرانی در جام جهانی کشتی کرمانشاه

57440055 hamid amlashi 7 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440056 hamid amlashi 8 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

عکس کشتی در کرمانشاه ۲۰۱۷

57440057 hamid amlashi 9 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440058 hamid amlashi 10 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440059 hamid amlashi 11 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

ورزشکاران در کرمانشاه

57440060 hamid amlashi 12 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440061 hamid amlashi 13 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

تصاویر کشتی کرمانشاه

57440062 hamid amlashi 14 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440246 Borna Ghasemi 1 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید

عکس های ورزش کشتی در کرمانشاه

57440247 Borna Ghasemi 2 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440248 Borna Ghasemi 3 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440249 Borna Ghasemi 4 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440250 Borna Ghasemi 5 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440251 Borna Ghasemi 6 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440252 Borna Ghasemi 7 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440253 Borna Ghasemi 8 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440254 Borna Ghasemi 1 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440255 Borna Ghasemi 2 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440256 Borna Ghasemi 3 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440303 Mohammad Erfan Karami 4 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440304 Mohammad Erfan Karami 2 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440305 Mohammad Erfan Karami 1 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440306 Mohammad Erfan Karami 3 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440307 Mohammad Erfan Karami 5 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید 57440308 Mohammad Erfan Karami 6 عکس های جام جهانی کشتی 2017 در کرمانشاه + 30 عکس جدید


حتما بخوانید :  ریزش زمین در بازار تهران و سبزه میدان + تصاویر و علت حادثه