عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال ۵۷ + عکس

عکس های قدیمی فرح دیبا

تصاویر زیر غواصی فرح دیبا در آبهای جزیره کیش را در سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهند.

1 70 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

عکس های قدیمی فرح دیبا

2 47 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

فرح دیبا در سواحل جزیره کیش

3 46 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

فرح دیبا در حال موتور سواری

4 45 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس 5 40 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

فرح دیبا در جزیره کیش

6 40 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس 7 32 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

لباس فرح دیبا

8 31 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

شنا کردن فرح دیبا

9 32 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس 10 32 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

لباس قواصی فرح دیبا

11 30 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس

عکس های قدیمی فرح

12 32 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس 13 32 عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال 57 + عکس


حتما بخوانید :  درختان زیبا و شگفت انگیز در سراسر جهان + تصاویر 20 درخت