عکس های فرح دیبا با لباس قواصی در جزیره کیش سال ۵۷ + عکس

عکس های قدیمی فرح دیبا

تصاویر زیر غواصی فرح دیبا در آبهای جزیره کیش را در سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهند.

1

عکس های قدیمی فرح دیبا

2

فرح دیبا در سواحل جزیره کیش

3

فرح دیبا در حال موتور سواری

4 5

فرح دیبا در جزیره کیش

6 7

لباس فرح دیبا

8

شنا کردن فرح دیبا

9 10

لباس قواصی فرح دیبا

11

عکس های قدیمی فرح

12 13