عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم

آیین‌های عزاداری محرم در عصر قاجار

مراسم‌های عزاداری در محرم یکی از سنت‌های مورد توجه شاهان قاجار به شمار می رفت و آنها از این فرصت برای نشان داد پایبندی خود به شرع و ارادتشان به اهل بیت(ع) استفاده می کردند. در عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان ها و کوچه و شهر به پرچم های سیاه مزین می شد و در تهران نزدیک به دویست هیات مراسم عزاداری برقرار بود؛ در این میان شاهان نیز همراه با مردمی که رسوم و آداب عزاداری محرم را به جا می آوردند مراسم سوگواری برگزار می کردند.1 15 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 2 15 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 3 14 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 4 14 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 5 10 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 6 10 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 7 8 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 8 5 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 9 4 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 10 4 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 11 3 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 12 3 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 13 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 14 1 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 15 1 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 16 1 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 17 1 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 18 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 19 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم 20 عکس های قدیمی از عزاداری ماره محرم


حتما بخوانید :  عکس های فتوشاپی دستکاری شده که موجب خنده کاربران اینترنت شد