عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

نمایش زیبای تاثیر زمان بر چهره افراد

بابی نیل ۳۶ ساله بود که متوجه شد چقدر شبیه یکی از عکس های خود در ۶ سالگی است. همین شباهت ساده کافی بود تا برای درست کردن عکس های مرکب الهام بگیرد. او از تکنیک های مدرن استفاده کرد تا عکس های قدیمی را با عکس های جدید پیوند دهد.

بابی نیل آدامز در سن ۶ و ۳۶ سالگی

pic 1 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

عکس های گذر زمان

pic 2 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

لورنا در ۷ و ۲۵ سالگی

pic 3 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

سالی در ۱۴ و ۶۲ سالگی ( ۱۴ سالگی! )

pic 4 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

کریس در ۱۲ و ۴۵ سالگی

pic 5 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

کریستین در ۷ و ۴۱ سالگی

pic 6 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

سیلوانو در ۱۲ و ۵۱ سالگی

pic 7 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

ایزی در ۴ و ۳۶ سالگی

pic 8 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

نیک در ۹ و ۳۳ سالگی

pic 9 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

کلی در ۱ و ۲۸ سالگی

pic 10 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

کریستین در ۶ و ۴۱ سالگی

pic 11 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

سیمون در ۸ و ۳۲ سالگی

pic 12 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

تورنادو در ۲ و ۳۷ سالگی

pic 13 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

دن در ۷ و ۳۵ سالگی

pic 14 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

کوین در ۳ و ۳۳ سالگی

pic 15 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

جاناتان در ۸ و ۳۳ سالگی

pic 16 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

وارنر در ۶ و ۳۳ سالگی

pic 17 1 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

سیلوانو در ۸ و ۵۱ سالگی

 d8 b9 da a9 d8 b3 d9 87 d8 a7 db 8c da af d8 b0 d8 b1 d8 b2 d9 85 d8 a7 d9 86 d9 88 d8 aa d8 ba db 8c db 8c d8 b1 da 86 d9 87 d8 b1 d9 87 d8 a7 d9 81 d8 b1 d8 a7 d8 af عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

ری در ۵ و ۵۰ سالگی

pic 19 عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان

کتی در ۶ و ۳۶ سالگی

عکس های جالب گذر زمان و تغییر چهره افراد +عکس گذر زمان


حتما بخوانید :  ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین